Tensorflight Poland sp. z o.o.

Projects financed from EU funds 

 

1. Skalowalne i natychmiastowe narzędzie do automatycznego szacowania kosztów odbudowy nieruchomości

Tensorflight Poland sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich: „Skalowalne i natychmiastowe narzędzie do automatycznego szacowania kosztów odbudowy nieruchomości” Celem Projektu jest stworzenie modelu uczenia maszynowego, który określi koszt odbudowy konkretnego budynku korzystając ze zdjęć lotniczych, streetview, oblique, ogólnie dostępnych średnich cen jednostkowych budowy oraz dodatkowych źródeł danych takich jak koszt materiałów budowlanych i robocizny, dane statystyczne itd. Dofinansowanie projektu z UE: 4 914 477.30 PLN .

2. Opracowanie pierwszego na świecie narzędzia do automatycznej i zdalnej inspekcji nieruchomości komercyjnych pod kątem ryzyka katastroficznego z wykorzystaniem modelu deeplearning

Tensorflight Poland sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich: „Opracowanie pierwszego na świecie narzędzia do automatycznej i zdalnej inspekcji nieruchomości komercyjnych pod kątem ryzyka katastroficznego z wykorzystaniem modelu deep learning.” Celem Projektu jest opracowanie pierwszego na świecie narzędzia służącego do zautomatyzowanej i zdalnej inspekcji budynków komercyjnych poprzez rozwinięcie technik wizji komputerowej – technologii głębokich sieci neuronowych (ang. deep learning), z wykorzystaniem trzech źródeł danych: zdjęć z widoku ulicy (dalej: „zdjęć street view”), zdjęć lotniczych i zdjęć satelitarnych. Dofinansowanie projektu z UE: 5 927 744.71 PLN

3.
Wdrożenie usługi zautomatyzowanej inspekcji pokryć dachowych nieruchomości

Tensorflight Poland sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich: „Wdrożenie usługi zautomatyzowanej inspekcji pokryć dachowych nieruchomości” Celem projektu jest wdrożenie usługi, opartej o deep learning, zautomatyzowanej detekcji materiału dachu ze zdjęć satelitarnych i lotniczych, opracowanej w ramach prac B+R, dla firm ubezpieczeniowych oraz firm z branży fotowoltaicznej Dofinansowanie projektu z UE: 1 053 360.00 PLN

4. Opracowanie modelu detekcji materiałów pokryć dachowych (oraz ich stanu w przypadku pokryć azbestowo- cementowych) nieruchomości komercyjnych z wykorzystaniem analizy zdjęć lotniczych i satelitarnych metodami uczenia głębokiego

Tensorflight Poland sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich: „Opracowanie modelu detekcji materiałów pokryć dachowych (oraz ich stanu w przypadku pokryć azbestowo- cementowych) nieruchomości komercyjnych z wykorzystaniem analizy zdjęć lotniczych i satelitarnych metodami uczenia głębokiego.” Celem projektu jest wzbogacenie oferty firmy o unowocześniony model detekcji materiału dachu nieruchomości komercyjnych oraz zdobycie wiedzy w tym zakresie przez pracowników firmy. Stworzenie modelu z analizy zdjęć lotniczych i satelitarnych metodą uczenia głębokiego pozwoli oceniać stan wykrytych pokryć azbestowo-cementowych. Dofinansowanie projektu z UE: 238 850.00 PLN 

Contact Us

Request Your Personalized Demo.

Subscribe to our Newsletter

Request a demo